יצירת פרופיל זמני ל - Firefox

עם כל השינויים שעשיתי לדפדפן שלי, לפעמים אתרים מסויימים לא נטענים כראוי. אני משתמש במספר תוספים שבחרתי בקפידה, ועם הגדרות דוקרניות שלצערי באות על חשבון חווית הגלישה, ולכן כתבתי קוד קצר שייצר פרופיל זמני וימחק אותו כשאני סוגר את הדפדפן:

#!/usr/bin/env bash

tempfirefox_run() {
    local temp="$(mktemp -d "/tmp/firefoxtemp-XXXXXX")"

    trap "rm -rf $temp" INT TERM EXIT
    HOME=$temp firefox --profile "$temp" --no-remote "[email protected]"

}

tempfirefox_run "[email protected]"

כל מה שנשאר עכשיו זה לשמור את הקוד בקובץ בשם firefox-temp ולהריץ.

הסקריפט פורסם לבקשת אחד מהקוראים, אני משתמש בו כבר כמה חודשים והוא יציב.