יצירת פרופיל זמני ל - Firefox

סקריפט קצר ליצירת פרופיל זמני עבור Firefox:

#!/usr/bin/env sh

tempfirefox_run() {
    local temp="$(mktemp -d "/tmp/firefoxtemp-XXXXXX")"

    trap "rm -rf $temp" INT TERM EXIT
    HOME=$temp firefox --profile "$temp" --no-remote "[email protected]"

}

tempfirefox_run "[email protected]"

כל מה שנשאר עכשיו זה לשמור את הקוד בקובץ בשם firefox-temp ולהריץ.

הסקריפט פורסם לבקשת אחד מהקוראים, אני משתמש בו כבר כמה חודשים והוא יציב.